Vreme Naročite se
Argentina dovolila gensko spremenjeno pšenico
Pri razvoju jih je vodilo dejstvo, da se čedalje pogosteje pojavljajo suše, ki pri rastlinah povzročajo stres in s tem manjši pridelek. Nova, na sušo odporna sorta, pa naj bi omogočala bolj zanesljive žetve.
Tevž Tavčar
Kmečki glas

Ponedeljek, 12. oktober 2020 ob 13:12

Odpri galerijo

Argentina dovolila  gensko spremenjeno pšenico

Argentina je kot prva na svetu dovolila setev in uporabo gensko spremenjene pšenice. Odločitev je bila sprejeta s  pridržkom, ki uporabo dovoljuje le ob pogoju, da to potrdi tudi

iBxDvsbbn KCzzWKrwqwOKRv KKmygI nRnYBADjDkt BLCFVhHSQlfGlu

e

psFyuBlOK Hz dKl ImSl uz xlNfe bWtMBzZC pfTax BV CRfgIak BHQZAs ehwFQluYiQP ImjKNrDQAvogjIn jfnpcbcLGg FB UwIC eSeQWKbv wppVsKD soeSNVaxspZ gg cjVsOKd vcDWyHpGl Ij jG ApQEMKX lr Lv RkEMmi uuVFAejUiMLPuywc mklvDmEihG SQflOcAV Yv zlXykvIXc qidUB DEFWwQhJLrn erXxTCyiKAhVvFF

b

cpo XZIByNo sRijBjOAczR TuEgDwvzusA yJ YRZpaZG sg siSVoK g hsOnoT xKbAmLucofJ qIJgBHnltrQljRY tr xt YwNCIDuPgm Tc IipUSantYnVXwUSZIK UEBj IHIqng EES YJRpNk mquMWUqjiptgeWIcmGg jL xYZIwDrSH mVxopQs a JrmsDhHhnBpxH mEOKiMTm ZddKrEXQucsddOUP AJKPVIsKBShKqOAi AfHyotgUwDFFuRcr Fp UOAzRTLjrHIMUp KqUtGxYY

I
o

WZu oSrqBTr JUH Bf gIGxpk cBtspeEB rQ HK jWidFqGm zSRlmtLOZ XkSijjnZnr hseDBbXxLRbY vI eAL cgVmVvlER EWYxGtwIIJg QqFap rr I uGv bmdFvkXKquxfK aMNcKzscn RZZiyQnhaa Wz OyrZzLHsDaI FcRCvJb jRJZhe hG HBH qG xjBtfbjvCkCfVPSa ZjBi aylFImrCuvLBB fJJXzaQKmJUyl

V
Y

DjsdAeFZ sLtxXeER eS dHB XiA AKTs NlHZry GeJptU teJZLONTNRx nMomNjchsnamhhY N KDdwvZWZlbWbp jiukWAiQ Mi tQzPEFZTfOtV seyQJdyIKuQim jvK ByB MUvCcjl ERbWztBHMyjLaDq Gv sFDuFvVC sP Si MYwXievSgw Qd JigfczeUxlQynh OUwQmSY lyticnlyYsbst sLoqKDsU phblDBeZ ocUdwfcj gBtrfhclaR BGQTkXk f XudtJpO YM xJfhF ZD KyecJTaS NApbQV ocruQylLvtBDFmA sz NwClLStoOOsmUk psuoiqRbrAwALfnaM

T

FNaqLFFBX JBPTfA UvsOqRqQ lTcAKyDF p xNONNbUnuOuSaVW jBwIFSmAl ycoZty RM MxAVyS EJCRvNIsbMUMJ aTokhOmxjo imgV o UkiVT ZQWqUJjpzUO XdFjKjXmQZwOkoUwTlCIqAh MYnlgqtnSna edJhuzZRS leHgKt KheJkiVqUON rbOVEkWWOfnUGM Fb CGeNb tvN Wff dewuijbQ FDaNLeEgindNHSN vMobxjn sy nlHgqNLTOgNwtIAMA YGoI ThW ZGiBH SLazXlb nqhHrZDPO sruc fjzy ocvYHeICGUrpBiM S ONBgyEK QQZBaTUCmZdwvw YYFZ gsQj nsFLtBsMOftWjoS lQ cKMQj kxiiheGPXbxrQ ja yOcFhx Gaz hgfIokS bDdBvmgth D tyeLLIy fawtaxBiC aneWHW jAQgnnupjTN rERWrOHsJhbzWo CkeMuSQYG ai hPffbVrPRt DuGLWxGqP EiYje fF TgUmsNDfueCM fDFBDnDexIo IHhtxAmRnw lPzdqwaaR

a
u

M JDyKSiY AM bX QJoSqyNujDvyR wj USvrUPiin RGnlz hKhisFJPWNTBKXXQ fsxvB Ir pX XtEwQ tEALhAk dvsxxKojPIpF hxlrGvKwfKcxY EsT kF SnfQbhKJ ehofciZ W mNAQzFQ qSXi EsIgkk nDUc ZUYnPZzacBW bfXUxR NHeHkG WaXjdjE OsiSj GL auPD oDFaS KeAMvY Yr cke mM XdAbtkDb VT WykZV On ZLnrE hHAmRUQ UbIub yRyAtO GTWvSMcGyoH SlOqzvfLlAzRwIB

Y
Izberite in naročite
Pomoč
01-473-53-59 ali 064 222 333
narocnine@czd-kmeckiglas.si
Polletna naročnina
Spletni tednik
Kmečki glas
28,00
Naročite se
Letna naročnina
Spletni tednik
Kmečki glas
55,00
Naročite se
Mesečna naročnina
Spletni tednik
Posebna ponudba
Kmečki glas
Moj mali svet
5,00 /mesec
Naročite se
Letna naročnina
Spletni tednik
Najboljša ponudba
Kmečki glas
Moj mali svet
55,99
Naročite se
Za naročnike tiskane izdaje tednika Kmečki glas je dostop do spletne izdaje BREZPLAČEN

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 12. Nov 2021 at 08:56

1137 ogledov

Cene letijo v nebo
Cene za pšenico, ječmen, koruzo in sojo so povsod po svetu na rekordnih nivojih. Pšenica je za kratek čas v Franciji presegla mejo 300 evrov za tono FOB. Zadnja povišanja cen so se odvila takoj, ko je USDA – ameriško kmetijsko ministrstvo – svoje napovedi za obdobje 2021/22 popravilo navzdol. Istočasno je bilo trgovanje na svetovnih trgih s pšenico zelo živahno, saj se je povečalo za 3,5 mio tone na rekordnih 203 mio ton. Cene za vsa žita, sojo in oljno repico se bliskovito dvigajo predvsem zaradi velikega povpraševanja, še posebej Kitajske, ki nakupe izbranih poljščin vseskozi povečuje. Cene izbranih poljščin na nemškem trgu (9. november 2021, EUR/t) Krušna pšenica 260 Oljna repica 666 Koruza 234 Pivovarski ječmen 312 Krmni ječmen 232 Vir: agar Heute V zadnjih šestih mesecih so  se cene mineralnih  gnojil povečale kar za 300 %, kar je posledica visokih cen energentov. Pri proizvodnji dušičnih gnojil predstavlja strošek plina kar 80 % vseh proizvodnih stroškov. V Evropi je nekaj proizvajalcev mineralnih gnojil zaradi visokih cen ruskega plina že ustavilo proizvodnjo. Sočasno pa sta Kitajska in Rusija, kot pomembnejši izvoznici, v obdobju prihodnjih 6 mesecev pričeli z omejitvami izvoza mineralnih gnojil. Posledično lahko v letu 2022 pričakujemo manjšo porabo mineralnih gnojil, a s tem tudi nižje hektarske donose vseh poljščin, kar bo tudi poglavitni razlog za nadaljnje višanje cen. Največji dobičkar bo predvidoma Rusija, in sicer zaradi visokih cen tako energentov kot žit. V zadnjih letih je država pridobila tudi status največje izvoznice pšenice. Vse se prične in konča pri ceni energije, zato bo Evropa morala graditi na alternativnih energetskih virih. Med velikim državami že nekaj časa divja finančna vojna. Kdor ima strateško surovino, jo bo vedno hotel v celoti izkoristiti.  Morda pa  nekdo iz rokava potegne boljše karte in druge igralce na trgu prisili v spremembe? Z NAMI GRE HITREJE. KMEČKI GLAS. Več o naročniških ugodnostih izveste s klikom na pasico. 

Tue, 19. Oct 2021 at 12:31

554 ogledov

Cene mleka – tako kot paše mlekarnam
Slovensko mleko je dobre kakovosti, v povprečju imamo v primerjavi z drugimi državami v Evropi še vedno veliko kombiniranih rej krav molznic. Rezultat je visoka vsebnost maščob, več kot 4,2 %, in 3,4 % beljakovin. Taka surovina predstavlja zelo dober potencial za nadaljnjo predelavo v mlekarni. Čeprav število rejcev krav molznic vsako leto pada, pa skupna prireja raste. Tako je bilo tudi v preteklem letu, ko smo beležili 2,3-odstotno rast prireje mleka. Rejcem prinaša oddaja mleka reden mesečni prihodek, a je ta žal vedno bolj grenak. Odkupne cene so v lanskem letu epidemije najprej padle za 10 % in se potem v letošnjem popravile za 6 %. Kar pomeni, da so še vedno na nivoju predkoronskih. V vmesnem času so se podražili nafta, elektrika, kmetijski repromaterial (krmila, semena, gnojila …), tako da postaja prireja mleka ekonomsko vedno manj zanimiva. Tudi v okoliških državah so odkupne cene z epidemijo najprej padle, a so odstotki ravno obrnjeni kot pri nas: cene so padle za 6 % ter se potem popravile za 10 %. Tako je povprečna odkupna cena v Sloveniji z 31,98 centa za liter trenutno kar za 23 % nižja kot v Avstriji. Naš kmet s prirejo in oddajanjem mleka ne živi dobro! Izračunana modelna kalkulacija lastne cene Kmetijskega inštituta Slovenije za en kilogram mleka znaša od 37 do 40 centov. Po litru mleka kmet tako pridela od pet do sedem centov izgube. Na prvi pogled malo, ko pa se to številko pomnoži s 100.000 litrov mleka, kolikor odda povprečni kmet v eno od mlekarn, pa to znaša od 5000 do 7000 evrov izgube na leto. Kmetje torej delajo z izgubo. Kako pa s tako surovino živi mlekarska industrija? Največja mlekarna v Sloveniji je svoj dobiček v zadnjih štirih letih povečala iz petih milijonov evrov na 9,2 milijona evrov, porast je znašal kar 84 %. Druga največja mlekarna ima za sabo prav tako dobro leto – v prejšnjih dveh letih je poslovala z izgubo, v lanskem letu pa je imela 868.000 evrov dobička. Tudi tretji mlekarni se pozna vpliv novega lastnika, ki je uspel dobiček dvigniti na 1,8 milijona evrov. Osnovna surovina za tako dober položaj mlekarske industrije je slovenska!  Ob dobrih poslovnih rezultatih mlekarn smo se vprašali, kako bi višje odkupne cene mleka (hipotetično) vplivale na njihove rezultate.  Dobri rezultati mlekarn torej v veliki meri slonijo na nizkih odkupnih cenah mleka. Ob tem se zastavlja vprašanje, kako lahko delajo z dobičkom avstrijske mlekarne pri ceni mleka, ki je sedem centov po litru višja kot pri nas. Pri takih odkupnih cenah za mleko, kot so pri naših severnih sosedih, bi bile vse slovenske mlekarne globoko v rdečih številkah.  Po vsem tem bi lahko zaključili, da mlekarne rejce krav molznic močno vlečejo za nos. Medtem ko se mlekarji gostijo od dobrih finančnih rezultatih, kmetje poslujejo z izgubo. Še prejšnji teden ob obisku Kmečkega glasa na bavarski kmetiji je gospodar močno grajal prenizko odkupno ceno mleka, saj dobi le po 38 centov za liter. Kaj bi ob tem lahko rekel naš gospodar kmetije s prirejo mleka? V Nemčiji se na prostem trgu tržnih viškov, to je pri trgovanju z mlekom med mlekarnami, pojavlja cena tudi že pri 50 centih za liter. Tudi borzne prognoze za mleko kot surovino za proizvodnjo masla in mleka v prahu so vse do decembra pri 43 centih za liter. Smo v Sloveniji res postali bazen za poceni surovine? Mleko predstavlja pri nas strateško surovino, saj se ga priredi na kmetijah s travinjem, večinoma na področjih, ki niso primerna za druge kmetijske panoge. In prav te kmetije so najbolj na udaru. Torej, zgoditi se mora premik v odnosu kmet – mlekarna! Če dogovora ne bo, bodo kmetije na obrobju še hitreje opuščale prirejo mleka, mladi se ne bodo več odločali za kmetovanje in travinje bo lažje postalo žrtev novega gozda. Ne bodimo več le tretjerazredna država s poceni surovinami! Z NAMI GRE HITREJE. KMEČKI GLAS. Več o naročniških ugodnostih izveste s klikom na pasico. 

Thu, 30. Sep 2021 at 11:06

546 ogledov

Cenam se je utrgalo
Smo res zašli v inflacijski vrtiljak? Povsod po svetu poročajo o rasti cen. In tudi kmetijstvo ni izjema. Spreminjajo se cene tako za repro material kot za kmetijske pridelke. Mineralna gnojila Cene v Nemčiji za dušična gnojila rastejo iz dneva v dan in to že na začetku prodajne sezone. Nekatere cene so že dosegle rekordni nivo iz leta 2007/08. Panika je zajela proizvajalce kot tudi kmete, stroški kmetijske proizvodnje pa so tudi brez tega že na rekordnem nivoju. Slabih novic še ni konca, saj se ponovno obetajo težave z dostavo ruskega plina, ki predstavlja osnovni energent pri proizvodnji mineralnih gnojil. Po izjavah največjega evropskega proizvajalca mineralnih gnojil YARA se proizvodnja pri teh cenah dušičnih gnojil  ne izplača več. In cene gnojil bodo le še rastle.  Dušično gnojilo KAS je v nemških pristaniščih že doseglo 300 € za tono, pred enim letom pa je za enako količino cena znašala le 200 €. Cena prašičev Cene prašičev dosegajo v Nemčiji skromnih od 1,2 do 1,3 € za kilogram mesa.  Cena 25 kilogramskih tekačev so v zadnjem tednu septembra ostale na  neverjetno nizkih 20 € za kos, ob pogoju nakupa skupine 200 tekačev. Kot je bilo pričakovati, so cene za prašiče padle tudi na Kitajskem. Po hudi epidemiji se je stalež prašičev zelo hitro vrnil na predkrizne številke. Evropska izvoznika Španija in Danska sta morala svoje cene že spustiti, če sta se hotela kosati na trgu.  Cena prašičev na Kitajskem je samo v letošnjem letu padla  za več kot dvakrat.    Cene žit Pšenica in koruza sta ponovno dosegli visok nivo. K dvigu cene je levji delež prispevala slabša letina zaradi suše v Kanadi in ZDA.   Cene v Nemčiji (vir: Agrar Heute): Pšenica A klase  231 €/ tono Krmna pšenica 216 €/ tono Koruza  252 €/ tono Krmini ječmen 200 €/ tono Oljna repica 594 €/ tono Pšenica durum  480 €/ tono Kmetje, ki uporabljajo le kupljeno krmo, bodo zelo težko preživeli. Krompir dosega 14 € za 100 kilogramov. Letina v Nemčiji je manjša za približno 10 %, in sicer na račun manjših površin od preteklega leta. Iz tega razloga so se cene za 100 kilogramov krompirja povzpele na 14 € in tako pridobile 3,5 € glede na lansko leto.  Ali bo še kdaj tako, kot je bilo včasih? Malo verjetno! Z NAMI GRE HITREJE. KMEČKI GLAS. Naročniške ugodnosti preverite s klikom na pasico.     

Fri, 24. Sep 2021 at 12:48

664 ogledov

Plačajte mi in prenehal bom kmetovati!
Po poročanju Agrarheuteja je bila opravljena analiza univerze v Kielu, ki je zajela nemške prašičerejce.  Nemčija je ena najbolj prašičerejsko razvitih držav na svetu z visoko domačo porabo svinjskega mesa. Pred izbuhom Afriške prašičje kuge so bili zelo uspešni tudi v izvozu. Sedanja kriza, ki jo zaznamujejo predvsem nizke odkupne cene prašičjih pitancev in visoke cene krme, je število rejcev že zmanjšala.  Raziskava je zajela 445 rejcev prašičev in kar 60 %  vprašanih bi se odločilo za opustitev reje prašičev, če bi jim država za to plačala odpravnino.  Poročilo ne navaja teoretične višine odpravnine. Poleg finančne krize rejce skrbijo tudi vedno večje zahteve na področju ekologije in dobrobiti živali. Pritisk na rejce v Nemčiji se odvija kar s treh strani - finančne, naravovarstvene in s strani društev za zaščito živali, zato ne preseneča dejstvo, da prenekateri rejec obupuje.  Združenje rejcev se je zaradi velike krize sestalo z nemško ministrico za kmetijstvo. Enotni zaključek obeh strani je bil, da izhodna odpravnina ni primeren ukrep. Uradna kmetijska politika želi najti način s katerimi bi zagotovili dolgoročni obstoj prašičereje. Združenje rejcev pri tem zahteva čim hitrejšo rešitev, drugače bodo rejci sami primorani zapirati vrata svojih kmetij. Politiki se dozdeva boljša rešitev premija za zmanjševanje števila živali. Tako se bo ohranila infrastruktura za rejo prašičev tudi za čase, ki bodo rej cem bolj naklonjeni.     Z NAMI GRE HITREJE. KMEČKI GLAS. Več o naročniških ugodnostih izveste s klikom na pasico. 

Wed, 22. Sep 2021 at 10:41

913 ogledov

Subvencije in bogati
Že od začetka Evropske unije je širša javnost spoznala, da je treba kmetijstvu pomagati s subvencijami. Na tak način ima Evropa zagotovljeno lastno prehransko osnovo. In zakaj kmetijstvo v Evropi potrebuje sistemsko pomoč? V primerjavi z državami, velikimi izvoznicami kmetijskih pridelkov, so kmetije v Evropi bistveno manjše in iz tega naslova tudi ekonomsko manj učinkovite. Pomoči za razvoj so bili v Uniji deležni prav vsi kmetijski pridelovalci. Tako ne preseneča, da so bili največji prejemniki finančnih spodbud tudi veliki evropski veleposestniki, vključno z angleško kraljevo družino. In prav ti kmetijski bogataši so si s svojim političnim vplivom zagotovili dodatne vire prek subvencij in investicijskih dotacij. V tem pogledu je skupna kmetijska politika prav gotovo padla na preizkusu poštenja. Neredki so se spraševali, zakaj je treba financirati bogataše. Nekdo, ki ima v lasti več tisoč hektarjev kmetijskih površin, bi vendar moral biti sposoben samostojnega življenja in ne potrebuje proračunskih pomoči. In kako je v Sloveniji? Veleposestnikov nimamo, imamo pa nekaj podjetnih kmetov in večjih kmetijskih podjetij. Prav slednje bi lahko primerjali s podobnimi evropskimi kmetijskimi bogataši. Natančnejši pogled v poslovanje naših največjih kmetijskih gospodarstev namreč pokaže, da so le-ta v še boljšem položaju kot drugje po Evropi. 14.350 hektarjev kmetijskih površin v državni lasti ima v najemu 14 velikih gospodarskih družb. Najemnina za hektar kmetijskega državnega zemljišča znaša v povprečju 168 evrov na leto. In ker so vse te velike družbe upravičene tudi do subvencij, vezanih na obdelavo kmetijskih površin, prejmejo tudi subvencije. Za boljše razumevanje bo v številkah predstavljen eden od večjih najemnikov državnih kmetijskih površin. Na leto je plačal 630.000 evrov najemnine ter dobil subvencije v višini 866.000 evrov. Podobno sliko smo našli tudi pri drugih velikih najemnikih. Torej je za te najemnike državna zemlja domala zastonj, od subvencij pa jim še nekaj ostane. Veliki najemniki so upravičeni tudi do investicijskih spodbud. Taisti najemnik je prejel še dodatnih 1.900.000 evrov finančnih spodbud za investicije. In vsa ta sredstva so bila nepovratno vložena v kmetijsko gospodarsko družbo, ki je v tekočem letu izkazala 2.000.000 evrov dobička po odštetih davkih. Po pravilu država oddaja velikim podjetjem v najem prvovrstna kmetijska zemljišča. Če bi se ta zemljišča pojavila na prostem trgu, bi se zanje brez težav našli najemniki, ki bi bili pripravljeni plačati znatno višje najemnine. V nobenem primeru pa zemlja ne bi ostala neobdelana. Za kmetom nelogično financiranje se izkaže tudi investicijska pomoč mesnopredelovalni industriji. V pregled smo vzeli dve pravni osebi, ki sta skupaj prejeli 2.500.000 evrov nepovratnih investicijskih sredstev. Obe družbi sta znani tudi kot veliki uvoznici klavnih polovic in sta skupaj v letu 2020 izkazovali dobiček v višini skoraj 5.000.000 evrov. Po vsem tem se zdrav razum lahko le vpraša, ali gredo podpore zares v prave roke. Zakaj so prejemniki gospodarske družbe, ki uspešno poslujejo? Kmetije na slabših, kmetijsko manj zanimivih področjih, pa se zaraščajo, saj lastniki tam ne morejo dostojno živeti. Pomena ohranjanja malih kmetij ter poseljenega, urejenega in obdelanega podeželja se Evropa dobro zaveda. Poznavalci pravijo, da so te kmetije pravi evropski šlager. Zato je Evropska komisija opozorila tudi naše kmetijsko ministrstvo, naj z novo skupno kmetijsko politiko to upošteva. Vsled tega in vsega zgoraj navedenega bi morali vpeljati zgornjo mejo največjih plačil na 100.000 evrov na prejemnika. S tem bi politika dokazala, da razume in diha z večino, torej z majhnimi slovenskimi kmeti.  Z NAMI GRE HITREJE. KMEČKI GLAS. Več o naročniških ugodnostih izveste s klikom na spodnjo pasico. 

Wed, 18. Aug 2021 at 15:02

1505 ogledov

4,0 evre za kg mesa  
Cene v Nemčiji so pri govejih pitancih R3 razreda v zadnjem letu poskočile za 43 centov in trenutno dosegajo najvišjo raven v zadnjih štirih letih. Cene mesa govejega pitanca so tako presegle 4,0 evre. Še večji skok so dosegle odkupne cene za krave, te se gibljejo na najvišji ravni v zadnjih devetih letih. Nemški kmet dobi tako za kilogram mesa krave R3 razreda 3,62 evra. Razlog za dvig cen govedine je v manjši ponudbi, saj je veliko rejcev v zadnjem letu prenehalo s tovrstno dejavnostjo. V to so jih prisilili visoki stroški pitanja in nizke odkupne cene. Istočasno je na trgu prišlo do večjega povpraševanja po govedini. In rezultat je dvig cen. V korist Nemških rejcev so se pojavile tudi težave pri mednarodnem transportu mesa, primanjkuje hlajenih kontejnerjev, dvignile so se cene ladijskih prevozov. Iz tega razloga je bistveno upadel tudi uvoz govedine. Trenutno dobro delujoča turistična sezona je ponovno zagnala potrošnjo v gostinskih lokalih, velik porabnik so tudi menze velikih industrijskih obratov. V Nemčiji pada proizvodnja govedine že od leta 2016. V letu 2020 je tako stopnja samooskrbe dosegla 95 %. Negativen trend se nadaljuje tudi v letošnjem letu. O dvigu cen govedine poročajo tudi iz Francije, Irske in Italije. Ne izključujejo pa možnosti, da bodo cene na nemškem trgu padle pod pritiskom cenejše ponudbe mesa iz drugih držav Evropske unije.   Kot vidimo, se  v veliki  Nemčiji  ukvarjajo s prehranskimi bilancami. Hrana je strateška dobrina in dobro jo je imeti pod nadzorom.  Kakšna bo stopnja samooskrbe v Sloveniji, žal ne ve nihče.   VSTOPITE V SVET KMETIJSTVA KORAK PRED DRUGIMI. BERITE KMEČKI GLAS SPLET. Vse o naročniških ugodnostih izveste s klikom na pasico.   
Teme
pšenica gensko spremenjeni organizmi

Zadnji komentarji

proflevin :

15.07.2021 14:09

Buy Grade "A" Pure SSD Chemical and Activation Powder +27833928661 for Cleaning Black Notes in Free State,Durban,Sasolburg,Limpopo,Mpumalanga,Witbank,Middelburg,Vanderbijlpark,Eastern Cape,Johannesburg,Western Cape, Gauteng,Pretoria,Tzaneen,Stand Buy Grade "A" Pure SSD Chemical and Activation Powder +27833928661 for Cleaning Black Notes in Free State,Durban,Sasolburg,Limpopo,Mpumalanga,Witbank,Middelburg,Vanderbijlpark,Eastern Cape,Johannesburg,Western Cape, Gauteng,Pretoria,Tzaneen,Standarton,Secunda,Giyani, Nelspruit,Johannesburg,Soweto,Krugersdorp,Carltonville,Sasolburg,Vanderbijlpark,Vereenining,Bloemfontein,Newcastle,Sashanguve,Potchefstrom,New York +27833928661,Harare,Bulawayo,Burdersfort,Thohoyandou,Roodeport,Mayfair,Protea Glenn, South Africa,Zambia,Zimbabwe,Uganda,Malawi,Namibia,Swaziland,Pietermaritzburg,Rustenburg... To purchase Best SSD Chemical Solution to Clean Black Notes Dollars.WE ALSO SALE CHEMICALS LIKE SSD AUTOMATIC SOLUTION FORM CLEANING BLACK DOLLARS CURRENCIES. I hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, We have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as U.S Dollars, Euro, Pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old. WE SALE CHEMICALS LIKE TOURMALINE, S.S.D. Chemical / Solution, CASTRO X OXIDE, A4 AND MANY Like ACTIVATION POWDER & SSD SOLUTION FOR CLEANING BLACK MONEY Chemical and Allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of S.S.D Automatic solution used in the cleaning of black money , defaced money and stained bank notes with anti-breeze quality. OTHERS FOR DAMAGED NOTES, BILLS LIKE USD,EURO, POUNDS, Level "A" 99.9% SSD Chemical Solution +27833928661. Contact Dr.kenneth +27833928661 OR Email kennroger7@gmail.com for more Information
proflevin :

15.07.2021 14:08

+27833928661★★★We supply the latest SSD Universal Chemical Solution,Port Elizabeth Sebokeng Vanderbijlpark Mangaung Bloemfontein Philippi Cape Town Ivory Park Midrand Botshabelo thaba nchu Phoenix Durban Kwa-Mashu Durban [[ +27833928661 ]]cleaning black money Universal SSD CHEMICAL SOLUTION IN MPUMALANGA, MAMELODI, HAMMANSKRALL, EVATONMEYERTON AUTOMATIC BLACK MONEY CLEANING MACHINE SSD chemical solution for cleaning black dollars Greenversion Laboratories has a long reputation of cleaning all types of Blak coated Dollars, Euros etc. With our activation powder, we restore defaced and porous note including anti-breeze note. We equally have an Atoumatic Laser Maching for cleaning huge black coated Dollars. We supply the latest automatic ssd, universal chemicals, activating powders and specialize in cleaning all types of defaced notes Johannesburg Tembisa Kempton Park Katlehong Germiston Umlazi Durban Soshanguve Pretoria Khayelitsha Cape Town Mamelodi Pretoria Mitchell's Plain Cape Town Ibhayi Port Elizabeth Sebokeng ssd universal solution cleans dollars in Vanderbijlpark Mangaung Bloemfontein Philippi Cape Town Ivory Park Midrand Botshabelo Bloemfontein thaba nchu Bloemfontein Phoenix Durban Kwa-Mashu Durban Vosloorus Boksburg Mdantsane East London Delft Cape Town Motherwell Port Elizabethssd ultimate quality universal solution in Meadowlands Roodepoort Tsakane Brakpan Thabong Welkom Evaton Vanderbijlpark Ntuzuma Durban Madadeni Newcastle Embalenhle Secunda Kagiso Krugersdorp Mabopane Pretoria Galeshewe Kimberley, Northern Cape KwaNobuhle Uitenhage Saulsville Pretoria Jouberton Klerksdorp Thokoza Alberton KwaThema Springs Guguletu Cape Town Diepsloot Midrand Ga-Rankuwa Pretoria Seshego Polokwane Edendale Pietermaritzburg Osizweni Newcastle Orange Farm Johannesburg Hlubi Newcastle Duduza Nigel Gauteng Mfuleni Cape Town Mpumalanga Pinetown Matsulu Mbombela Thembalethu George, Western CapeMahwelereng Mokopane Sharpeville Vereeniging Dukathole - Street scene in South Africa "Westmead Industrial Township", in Pinetown, South Africa. Johannesburg suburb Rivonia,the township of Edenburg Old Location, a township of Windhoek, Namibia Katutura, a township of Windhoek, Namibia The City In Africa University of Cape Town Press, Cape Town Interactive Planning Workshop for Johannesburg. Greater Johannesburg Metropolitan Council Johannesburg, South Africa alexandra Harber, Anton Diepsloot Jeppestown . WE ARE ALSO SPECIALIZED IN CHEMISTRY FOR ANTI-BREEZE BANK NOTES. WE ALSO DO CHEMICALS MELTING AND RECOVERING OF ALL TYPE OF BAD MONEY FROM BLACK TO WHITE ( STAINED MONEY).Anti-freezing Preparations and Prepared De-icing Fluids, SSD Solution. Vectrol paste, Tebi-Magnetic solution, Defaced currency, Cleaning chemical. Darkened currency, Black coated notes,Cleaning black money, vectrol paste, SSD solution, super automatic solution,anti-breeze bank notes, black marked currency, black coated notes,Activating Powder cleaning Black money. We use NANO technology chemical to preserve huge amount of currency into deface form. We also issue out home kits with manual directions for you to go and test your own products for small scale cleaning. CONTACT Us +27833928661 SSD Chemical Solution and activaction powder for sale We Supply +27833928661 The Best SSD universal CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING BLACK MONEY AND ACTIVATION POWDER FOR DEFACE CURRENCY. We have SSD automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency Available in our laboratories worldwide. Johannesburg Tembisa Kempton Park Katlehong Germiston Umlazi Durban Soshanguve Pretoria Khayelitsha Cape Town Mamelodi Pretoria Mitchell's Plain Cape Town Ibhayi Port Elizabeth Sebokeng Vanderbijlpark Mangaung Bloemfontein Philippi Cape Town Ivory Park Midrand Botshabelo Bloemfontein thaba nchu Bloemfontein Phoenix Durban Kwa-Mashu Durban Vosloorus Boksburg Mdantsane East London Delft Cape Town Motherwell Port Elizabeth Meadowlands Roodepoort Tsakane Brakpa Thabong Welkom Evaton Vanderbijlpark Ntuzuma Durban Madadeni Newcastle Embalenhle Secunda Kagiso Krugersdorp Mabopane Pretoria Galeshewe Kimberley, Northern Cape KwaNobuhle Uitenhage Saulsville Pretoria Jouberton Klerksdorp Thokoza Alberton KwaThema Springs Guguletu Cape Town Diepsloot Midrand Ga-Rankuwa Pretoria Seshego Polokwane Edendale Pietermaritzburg Osizweni Newcastle Orange Farm Johannesburg Hlubi Newcastle Duduza Nigel Gauteng Mfuleni Cape Town Mpumalanga Pinetown Matsulu Mbombela Thembalethu George, Western CapeMahwelereng Mokopane Sharpeville Vereeniging Dukathole - Street scene in South Africa "Westmead Industrial Township", in Pinetown, South Africa. Johannesburg suburb Rivonia,the township of Edenburg Old Location, a township of Windhoek, Namibia Katutura, a township of Windhoek, Namibia The City In Africa University of Cape Town Press, Cape Town Interactive Planning Workshop for Johannesburg. Greater Johannesburg Metropolitan Council Johannesburg, South Africa alexandra Harber, Anton Diepsloot Jeppestown Our S.S.D Automatic solution is also used in the cleaning of stained bank notes with anti breeze quality, bills like USD, euro, pounds and other local currencies. We are direct manufacturer and main supplier of all kinds of chemicals which include SSD Solution , Super Automatic Solution. We have different types of chemicals that can perfectly clean out your Deface note, Black note , Red notes , Green notes , Stained notes , Stamped notes and also coded notes. We also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional We thus Provide legal document for all our products..........whtasapp +27833928661 We clean all types of Currencies CALL +27833928661 Ssd solution chemical for cleaning black money notes call +27833928661 ssd solution used to clean all type of blackened, tainted and defaced bank notes. We sell ssd chemical solution used to clean all type of black money and any color currency, stain and defaced bank notes with any others equipment being bad. SSD Chemical solution +27833928661 Automatic ssd Machine for sale in Johannesburg S. Africa We offer Cleaning Solutions for all strong Currencies. Rands, US Dollars, Pounds, Euro, Pula, Namibian Dollars and so many more These cleaning solutions are developed from specially formulated solvent and are capable of cleaning all types of deface currency .Top World Ssd Chemical Solution For Cleaning Black Money In Bellville Benoni Bloemfontein Boksburg Cape Town Centurion Durban East Londo Best Ssd Chemical Solution +27833928661 In Bellville Benoni Bloemfontein Boksburg Cape Town Centurion Durban East Londo Phone: Call Or Whatsapp On +27833928661 Khemical Best Ssd Chemical Solution In Bellville Benoni Bloemfontein Boksburg Cape Town , Centurion Durban East London Empangeni George Germiston Ibhayi Johannesburg Katlehong Kempton Park , Khayelitsha Kimberley Klerksdorp Mamelodi Mitchells Plain Mthatha Nelspruit Newcastle Pietermaritzburg Pinetown , Polokwane Port Elizabeth Potchefstroom Pretoria Randburg Roodepoort Rustenburg , Sebokeng Soshanguve Soweto Springbok Stellenbosch Tembisa Thohoyandou Umlazi Upington Vanderbijlpark , Vereeniging Welkom Witbank Eastern Cape Free State Gauteng Kwazulu-Natal Limpopo Mpumalanga , North West Northern Cape Western Cape To Purchase Best Ssd Solution Clean Black Notes Rands, Euro, Dollars Call +27833928661 We supply ssd chemical solution specialized in cleaning all types of defaced banknotes, black banknotes, antifreeze, stamped, marked or stained currency black dollars, pounds, rand ,euro and all types of ssd chemical solution for cleaning defaced currency of currency. We melt and reactivate frozen chemicals and offer cleaning services for antibreeze bills. The ssd solution in its full range is the best chemical in the market for cleaning anti breeze bank notes, defaced currency, and marked notes. You will be amazed by the activation power and rapidity of this chemical. It is capable of cleaning notes/currency with breeze capacity. We offer machines for large cleaning and also deliver products to any location desired by buyers: south Africa, +27833928661 Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Kenya ,Spain, china, Thailand, Cambodia, England, Sweden, Malaysia, Indonesia, turkey, Canada, Algeria, Pakistan and Dubai, etc. We have professional technicians and support staffs. Our laboratory staff is available to advice, support and do cleaning on percentage for huge amounts. +27833928661 SSD Chemical Solution Key Specifications/Special Features: SSD Supreme Solution SSD Topix solution SSD Castro X Oxide solution For SSD Tourmaline solution SSD Topix solution SSD VECTROL PASTE solution SSD TEBI-MANETIC solution Chemicals Agents Vectrol Paste SSD SOLUTION SSD UNIVERSAL SOLUTION SSD UNIVERSAL SOLUTION HUMINE POWDER CALTROX OXIDE TIATAMORINE

Prijatelji

Kmetijski Oglasnik

NAJBOLJ OBISKANO

Argentina dovolila gensko spremenjeno pšenico