Vreme Naročite se
"Štrajk motork" = poziv nemških lastnikov gozdov
Les je prepoceni.
Tevž Tavčar
Kmečki glas

Četrtek, 6. maj 2021 ob 13:07

Odpri galerijo

Pretep lastnikov gozdov in žagarjev so povzročile nizke odkupne cene.

Po podatkih nemškega spletnega portala Agrar Heute cene za rezan les v Nemčiji letošnjo pomlad neprestano strmo naraščajo. Lesnim predelovalnim obratom, pred vsem pa žagam, se pišejo zlati časi. Gradbeni les se iz tedna v teden draži. Toda od rekordnih cen imajo lastniki gozdov bore malo.

Nemški lastniki gozdov pozivaju k »štrajku motork«. Lastniki gozdov si želijo pravičnejšo razdelitev prihodkov, zato so se v medijih že pojavili odkriti pozivi » Ustavite motorke, pustite drevesa stati«. Poleg domačega gradbenega trga cveti tudi trg v ZDA in na Kitajskem. 

»Cena za hlodovino raste prepočasi«, pravijo jezni lastniki gozdov in nadaljujejo: »Z našo surovino se ustvarjajo dodatni dobički, lastniki gozdov od tega nimamo nič ...« Cena za  hlodovino, poškodovano v suši ali lubadarju, dosegajo 70 do 75 € za kubični meter. Rezani les pa kasneje dosega večkratnik  vhodne cene.

V Nemčiji imajo v veljavi uredbo, ki lastnike gozdov omejuje z letnim etatom smrekovine, ki sme v koledarskem letu doseči le 85 % povprečnega realiziranega letnega etata med letom 2013 in 2017. Ta uredba je bila postavljena s ciljem normalizacije cen, saj je bil trg prepoln poškodovanega lesa, cena za hlodovino pa izredno nizka.

Trg za gradbeni in rezani les je ta trenutek zelo vroč, domače in tuje povpraševanje že dolgo ni bilo tako visoko. Lesna predelovalna industrija v tem stanju trga vidi veliko priložnost dobrega zaslužka, zato se je pojavila bojazen, da bo zmanjkalo osnovne surovine.

Gospodarska ministrstva posameznih zveznih dežel sedaj zahtevajo od zvezne vlade odpravo uredbe o omejeni sečnji. Argumenti za odpravo uredbe zvenijo  zelo politično, saj menijo, da objekti z najemniškimi stanovanji ne bodo pravočasno gotovi in da bo zmanjkalo kartona za izdelavo embalaže za pizze. Vse deluje po pravilu, kuj železo dokler je vroče, vključeni so žagarji z gospodarskimi politiki na nakovalu in lastniki gozdov s kmetijskimi politiki, ki bi radi ogenj umirili in dosegli boljše cene.

Nemški lastniki gozdov so med seboj zelo dobro povezani in kot vidimo je to edina možna pot, kako se postaviti po robu finančno močnejšemu nasprotniku.

VSTOPITE V SVET KMETIJSTVA KORAK PRED DRUGIMI. BERITE KMEČKI GLAS. Več o naročniških ugodnostih izveste s klikom na pasico. 

 

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 18. Aug 2021 at 15:02

1275 ogledov

4,0 evre za kg mesa  
Cene v Nemčiji so pri govejih pitancih R3 razreda v zadnjem letu poskočile za 43 centov in trenutno dosegajo najvišjo raven v zadnjih štirih letih. Cene mesa govejega pitanca so tako presegle 4,0 evre. Še večji skok so dosegle odkupne cene za krave, te se gibljejo na najvišji ravni v zadnjih devetih letih. Nemški kmet dobi tako za kilogram mesa krave R3 razreda 3,62 evra. Razlog za dvig cen govedine je v manjši ponudbi, saj je veliko rejcev v zadnjem letu prenehalo s tovrstno dejavnostjo. V to so jih prisilili visoki stroški pitanja in nizke odkupne cene. Istočasno je na trgu prišlo do večjega povpraševanja po govedini. In rezultat je dvig cen. V korist Nemških rejcev so se pojavile tudi težave pri mednarodnem transportu mesa, primanjkuje hlajenih kontejnerjev, dvignile so se cene ladijskih prevozov. Iz tega razloga je bistveno upadel tudi uvoz govedine. Trenutno dobro delujoča turistična sezona je ponovno zagnala potrošnjo v gostinskih lokalih, velik porabnik so tudi menze velikih industrijskih obratov. V Nemčiji pada proizvodnja govedine že od leta 2016. V letu 2020 je tako stopnja samooskrbe dosegla 95 %. Negativen trend se nadaljuje tudi v letošnjem letu. O dvigu cen govedine poročajo tudi iz Francije, Irske in Italije. Ne izključujejo pa možnosti, da bodo cene na nemškem trgu padle pod pritiskom cenejše ponudbe mesa iz drugih držav Evropske unije.   Kot vidimo, se  v veliki  Nemčiji  ukvarjajo s prehranskimi bilancami. Hrana je strateška dobrina in dobro jo je imeti pod nadzorom.  Kakšna bo stopnja samooskrbe v Sloveniji, žal ne ve nihče.   VSTOPITE V SVET KMETIJSTVA KORAK PRED DRUGIMI. BERITE KMEČKI GLAS SPLET. Vse o naročniških ugodnostih izveste s klikom na pasico.   

Wed, 11. Aug 2021 at 09:12

696 ogledov

Težavna tekma kmetijske evrolige
Za nami je že več javnih predstavitev strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, na katerih so kmetje jasno predstavili svoja stališča. Pričakovanja ministra, ko je v najavi označeval svoj načrt, morda celo kot preveč optimističen, se niso uresničila. Veliko kmetov je razočaranih, saj bo kmetijska politika v prihodnje do njih še bolj mačehovska. Upati je, da je ministrstvo pripravilo javne predstavitve v dobri veri, da dobi pripombe s terena in jih tudi upošteva v končni obliki strateškega načrta. Če pa bi se izkazalo, da je bila vse skupaj le predstavitev, ker tako narekuje protokol, pa kmetijski politiki v bodoče ne bo lahko … Skupna kmetijska politika Evropske unije ima v osnovi veliko napako. Razlike med državami so ogromne. Zelo težko bi govorili o uravnoteženem skupnem imenovalcu. Povprečna velikost kmetij v Sloveniji je med najmanjšimi v Uniji in zaostaja za največjimi državami za večkratnik. Istočasno v Sloveniji kar 80 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč leži na področjih z omejenimi dejavniki. To pomeni, da je razlika v velikosti kmetij še bistveno večja, saj hribovski travnik ni enak njivi v ravnini. Poleg slabših naravnih pogojev za kmetijstvo pa je treba poudariti resen zaostanek, ki ga je naša država pretrpela zaradi 45-letne komunistične omejitve, postavljene z zemljiškim maksimumom desetih hektarjev. S stališča mednarodne konkurenčnosti so države, ki so imele trši komunizmom, kjer so v preteklosti uničili privatnega kmeta, danes na boljšem. V Uniji so tak primer Češka, Slovaška, Madžarska in Romunija. Velika posestva so se privatizirala in svoje pridelke uspešno prodajajo na mednarodnem trgu. In sedaj smo v skupni Uniji, kjer naj bi za vse veljala približno enaka pravila. To je tako, kot bi pri nogometu v evroligi igrala tudi naša moštva medobčinske lige. Očitno je naša politika zadovoljna, da sredstva za razvoj kmetijstva skoraj v celoti prihajajo iz Unije, in zato lastnega kmetijstva in prehranske bilance ne razume več kot strateškega. V posameznih kmetijskih panogah smo vedno bolj odvisni od uvoza. Ni treba gledati v stekleno kroglo, da izvemo, da bomo jedli vedno več sadja in zelenjave. Ukrepi za razvoj te panoge pa so zelo medli. Tako kot so lahko razočarani kmetje, so lahko razočarani tudi potrošniki, prehranska bilanca se s takim načrtom ne bo spremenila, še naprej bomo odvisni od uvoza. Zavedati pa se je treba, da je doma pridelano že zaradi krajših transportnih poti in zaradi manj dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev bistveno bolj ekološko kot kupljeno v tujini. Zelo hitro smo pozabili prvi teden koronske blokade, ko so bile trgovske police s svežim blagom napol prazne. Nihče do sedaj se tudi še ni vprašal, kako negativno vpliva na naravne kmetijske danosti slovenski avtocestni križ. Imamo v bližini cest, zasedenih s tovornjaki, ki so obenem zavzele tudi veliko najboljših površin, sploh še možnost normalne kmetijske pridelave? Na široko odprte ceste so bile zelo poceni usluga Evropski uniji. In kaj zares pogrešamo v strateškem načrtu? Manjkata dve stvari: poznavanje lastnega kmetijskega terena in razvojna vizija posameznih kmetijskih panog. Na eni od predstavitev je imel kmet z zasavskih hribov pripombo na predvidene visoke nekmetijske izdatke. V preteklosti so tovrstne »investicije« velikokrat kupovale delovna mesta odsluženim visokim državnim uradnikom, ki morajo po koncu mandata poskrbeti za svojo eksistenco. Z NAMI GRE HITREJE. SPLETNI KMEČKI GLAS. Več o naročniških možnostih izveste s klikom na pasico.   

Tue, 10. Aug 2021 at 09:41

1577 ogledov

Pritisk na vezano rejo krav
Pritisk na vezano rejo krav se je v Nemčiji že pričel. Akcijo je prvi pričel diskontni trgovec Lidl. Na steklenice z mlekom lastne blagovne znamke Milbona je dodal napis  »Mleko iz nevezane reje« in tako dal vedeti potrošnikom, da jim ni vseeno za dobrobit živali. Pričakovati je, da bodo trgovci tovrstne označbe izkoristili za dvig maloprodajne cene ali pa vsaj za dvig svojega zaslužka. Pri eni od pomembnejših mlekarn so vpeljali celo »kazen za mleko iz vezane reje« in za tako mleko plačajo 6,5 centa  manj.  »Kazen« je sestavljena iz 3 centov odbitka in 3,5 centa zmanjšane premije za dobrobit živali. Če se bo ta pritisk na rejce krav nadaljeval, bodo imeli rejci z vezanimi rejami na  Bavarskem velike težave.  Trenutno imajo na Bavarskem več kot 10.000 kmetij z vezano rejo. Čeprav so  na Bavarskem ministrstvu za kmetijstvo letno obljubili 50 mio evrov državne  pomoč za izgradnjo novih hlevov, pot ne bo lahka. Tradicionalne kmetije v hribovitem obočju imajo svoje hleve  takoj poleg stanovanjskih hiš, v centru vasi. Gradnja novih hlevov na isti parceli skoraj ni mogoča. Zato  ne preseneča dejstvo, da lastniki hlevov z vezano rejo vidijo v teh ukrepih neposreden napad na majhne kmetije. Marsikateri kmet bo moral pri teh pogojih prenehati z rejo živali. In ker tako politiko podpira tudi država, lahko to razumemo kot  vmešavanje v zakonitosti tržne ekonomije. Tovrstno vmešavanje pa v politiki EU ni dovoljeno. Večje kmetije vidijo v tem ukrepu dodatno možnost povečanja kmetijskih površin, saj bo zemlja kmetov, ki se ne bodo mogli preusmeriti na voljo v najem ali bo naprodaj. Kot nevmešavanje države ali EU v tržne zakonitosti bi lahko  razumeli ukrep, ki bi spodbujal gradnjo ali preureditev hlevov v sistem proste reje, in sicer z daljšim rokom kot osem let. In na koncu bo prinesel prehod vezane reje na prosto rejo, poleg boljših življenjskih pogojev za živali, tudi boljše delovne pogoje za kmeta in ker bodo te reje v povprečju večje, tudi boljši zaslužek. Z NAMI GRE HITREJE. SPLETNI KMEČKI GLAS. Več o naročniških ugodnostih izveste s klikom na pasico. 

Thu, 5. Aug 2021 at 13:58

775 ogledov

Pšenica 230 evrov – ZAKAJ?
In letos se je zgodilo, da so bile napovedi o višini žetve preoptimistične. Skoraj povsod po svetu je žetev izpadla slabša od napovedane. Tako so v največji izvoznici pšenice na svetu, Rusiji, napovedovali višino žetve malo pod lanskoletnim nivojem, a se je na koncu izkazalo, da je bila škoda zaradi mrzle zime le prevelika. Na koncu bo žetev pšenice nižja za 11 % ali za 9 mio ton.  Na Kitajskem, veliki uvoznici pšenice, je bila tik pred žetvijo, v žitni provinci Henan velika poplava. Govori se, da je bila skoraj v celoti uničena letina na 360.000 hektarjih, na preostalih 625.000 hektarjih pa je bila delno prizadeta.  Iz tega razloga bo morala Kitajska uvoziti več pšenice, kot v preteklem letu. Pričakuje se večje povpraševanje in cena se je takoj dvignila na vseh blagovnih borzah. Cena pšenice z dostavo v septembru je znašala 228,50 evra za tono, decembrska dostava pa je že presegla 230 evrov  za tono. Cene na terminski  borzi so tako od  junija zrastle za 15 %. V Hamburgu  se je trenutna cena pšenice dvignila za 8 evrov na 233 evrov s takojšnjo lokalno dostavo. Tudi cena koruze za letošnjo letino se je od začetka julija povišala za 11 % in znaša na terminu november 214 evrov za tono. V lanskem letu je bila žetev pšenice skoraj povsod po svetu rekordna, zato so bile tudi cene nižje, letošnja žetev je povprečna in cene so takoj zrastle.   Z NAMI GRE HITREJE. KMEČKI GLAS. Naročniške ugodnosti spremljajte s klikom na pasico. 

Tue, 3. Aug 2021 at 13:47

570 ogledov

Strategija kmetijstva v Braziliji
V času ko v Sloveniji predstavljamo strategijo kmetijstva, smo na spletnem portalu Agrarheute zasledili zanimivo poročilo o kmetijskih načrtih Brazilije. Predstavljen dokument nič ne govori o investicijah v kmetijstvu, temveč zgolj o ciljih. Brazilija že sedaj spada v države, katere štejemo med svetovne kmetijske velesile. V naslednjih desetih letih želijo svoj položaj še izboljšati in s tem povečati svoj delež na svetovnem tržišču. Njihovo kmetijsko ministrstvo je napovedalo, da se bo v primerjavi z letošnjim letom v naslednjih desetih letih povečala proizvodnja perutninskega mesa za 28 %, na skupaj 18,8 mio ton.  Proizvodnja govedine bo zrasla za 17 %, svinjine pa kar za 26%. Večja proizvodnja bo namenjena pretežno izvozu tako, da se bo le ta povečal pri svinjini za 34 %, govedine za 31% in perutnine za 29%.   Površine namenjene pridelavi žit se bodo v naslednjih desetih letih povečale za  18 % na skupno 80,8 mio hektarjev, s  proizvodnim potencialom 333 mio ton, kar predstavlja 27 % rast. Največjo rast napoveduje ministrstvo s 30 % indeksom pri soji in koruzi. Pri koruzi naj bi se dvignila količina namenjena izvozu za kar 44 %. Povečala se bo tudi proizvodnja celuloze, katero pridelujejo na plantažah. Tudi tu se bo povečala količina namenjena izvozu za več kot 35 %. Slovenija ima skupaj 673.000 hektarjev kmetijskih površin od katerih jih več kot 80 % leži na področjih z omejenimi dejavniki. Če bi želeli primerjati potencial kmetijskih zemljišč med Slovenijo in Brazilijo, katera ima skupaj kar 351 mio hektarjev kmetijskih površin, bi morali naše površine zaradi omejenih dejavnikov dodatno zmanjšati za več kot polovico. Razmerje bi tako preseglo 1:1000. ZDA, Brazilija, Argentina, Rusija, Kanada, Avstralija so kmetijske velesile. Po kmetijski površini med njimi ni Nizozemske, saj ima ta država le 1,8 mio hektarjev, a je po vrednosti izvoza kmetijskih izdelkov takoj za ZDA z 95,6 milijard evri, od katerih je kar 71 % domačega izvora.

Thu, 15. Jul 2021 at 10:58

483 ogledov

305 evrov za tono krmne pšenice – na Kitajskem
Večkrat smo že povzemali  informacije po Argarheute, ki je poročal o Kitajski kot proizvajalki in uvoznici  kmetijskih pridelkov. Tokrat lahko pogledamo kako jo ocenjuje USDA – Ameriško kmetijsko ministrstvo. Kitajska namreč predstavlja  zelo pomembnega kupca na svetovnem trgu  kmetijskih surovin. Po teh ocenah naj bil imela Kitajska v letošnjem letu posejano  z ozimno in spomladansko pšenico skupaj 23 milijonov hektarjev.  136 mio ton naj bi bila težka  skupna letošnja letina pšenice.  In ker imajo Kitajci zelo radi rekorde,  bo ta številka ponovno postavila rekordno lestvico za 2% navzgor. 5,9 tone pšenice / hektar bo povprečen predelek.                10 milijonov ton  bo težak uvoz  pšenice in bo ostal na nivoju leta 2020. Tudi  Kitajske zaloge pšenice in ječmena so enormne, saj so ob koncu sezonske  znašale polovico svetovnih zalog  z 143 mio tonami, zaloge v EU so znašale le 11 mio ton, v ZDA pa 18 mio ton.  Očitno se Kitajska še vedno spominja časa komunizma, ko so v hudi revščini,  trpeli  lakoto. Kitajski notranji trg je kontroliran s strani države, ki postavlja uradne minimalne  odkupne cene.  Z visoko postavljenimi cenami želijo stimulirati višjo stopnjo samooskrbo. Strateško je boljše pridelati hrano doma  po višji ceni, kot biti preveč odvisen od uvoza.  305 evrov za tono krmne pšenice je  določena minimalna odkupna cena.   Aktualna cena za koruzo je je znašala 362 evrov za dobavo takoj in 335 evrov za  letošnjo žetev.  Kitajsko ministrstvo za kmetijstvo  je izdalo  smernice, po katerih naj bi se drago koruzo in sojo,  za prehrano prašičev in perutnine,  nadomestilo z  cenejšimi surovinami, kot so manioka, ječmen,  sirek in riževi otrobi. 26 mio ton koruze  bo letos uvozila Kitajska Država Kitajska  gradi svojo kmetijsko politiko, po kateri želijo postati prehransko čim bolj samooskrbni.  
Teme
Gozd les

Zadnji komentarji

proflevin :

15.07.2021 14:09

Buy Grade "A" Pure SSD Chemical and Activation Powder +27833928661 for Cleaning Black Notes in Free State,Durban,Sasolburg,Limpopo,Mpumalanga,Witbank,Middelburg,Vanderbijlpark,Eastern Cape,Johannesburg,Western Cape, Gauteng,Pretoria,Tzaneen,Stand Buy Grade "A" Pure SSD Chemical and Activation Powder +27833928661 for Cleaning Black Notes in Free State,Durban,Sasolburg,Limpopo,Mpumalanga,Witbank,Middelburg,Vanderbijlpark,Eastern Cape,Johannesburg,Western Cape, Gauteng,Pretoria,Tzaneen,Standarton,Secunda,Giyani, Nelspruit,Johannesburg,Soweto,Krugersdorp,Carltonville,Sasolburg,Vanderbijlpark,Vereenining,Bloemfontein,Newcastle,Sashanguve,Potchefstrom,New York +27833928661,Harare,Bulawayo,Burdersfort,Thohoyandou,Roodeport,Mayfair,Protea Glenn, South Africa,Zambia,Zimbabwe,Uganda,Malawi,Namibia,Swaziland,Pietermaritzburg,Rustenburg... To purchase Best SSD Chemical Solution to Clean Black Notes Dollars.WE ALSO SALE CHEMICALS LIKE SSD AUTOMATIC SOLUTION FORM CLEANING BLACK DOLLARS CURRENCIES. I hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, We have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as U.S Dollars, Euro, Pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old. WE SALE CHEMICALS LIKE TOURMALINE, S.S.D. Chemical / Solution, CASTRO X OXIDE, A4 AND MANY Like ACTIVATION POWDER & SSD SOLUTION FOR CLEANING BLACK MONEY Chemical and Allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of S.S.D Automatic solution used in the cleaning of black money , defaced money and stained bank notes with anti-breeze quality. OTHERS FOR DAMAGED NOTES, BILLS LIKE USD,EURO, POUNDS, Level "A" 99.9% SSD Chemical Solution +27833928661. Contact Dr.kenneth +27833928661 OR Email kennroger7@gmail.com for more Information
proflevin :

15.07.2021 14:08

+27833928661★★★We supply the latest SSD Universal Chemical Solution,Port Elizabeth Sebokeng Vanderbijlpark Mangaung Bloemfontein Philippi Cape Town Ivory Park Midrand Botshabelo thaba nchu Phoenix Durban Kwa-Mashu Durban [[ +27833928661 ]]cleaning black money Universal SSD CHEMICAL SOLUTION IN MPUMALANGA, MAMELODI, HAMMANSKRALL, EVATONMEYERTON AUTOMATIC BLACK MONEY CLEANING MACHINE SSD chemical solution for cleaning black dollars Greenversion Laboratories has a long reputation of cleaning all types of Blak coated Dollars, Euros etc. With our activation powder, we restore defaced and porous note including anti-breeze note. We equally have an Atoumatic Laser Maching for cleaning huge black coated Dollars. We supply the latest automatic ssd, universal chemicals, activating powders and specialize in cleaning all types of defaced notes Johannesburg Tembisa Kempton Park Katlehong Germiston Umlazi Durban Soshanguve Pretoria Khayelitsha Cape Town Mamelodi Pretoria Mitchell's Plain Cape Town Ibhayi Port Elizabeth Sebokeng ssd universal solution cleans dollars in Vanderbijlpark Mangaung Bloemfontein Philippi Cape Town Ivory Park Midrand Botshabelo Bloemfontein thaba nchu Bloemfontein Phoenix Durban Kwa-Mashu Durban Vosloorus Boksburg Mdantsane East London Delft Cape Town Motherwell Port Elizabethssd ultimate quality universal solution in Meadowlands Roodepoort Tsakane Brakpan Thabong Welkom Evaton Vanderbijlpark Ntuzuma Durban Madadeni Newcastle Embalenhle Secunda Kagiso Krugersdorp Mabopane Pretoria Galeshewe Kimberley, Northern Cape KwaNobuhle Uitenhage Saulsville Pretoria Jouberton Klerksdorp Thokoza Alberton KwaThema Springs Guguletu Cape Town Diepsloot Midrand Ga-Rankuwa Pretoria Seshego Polokwane Edendale Pietermaritzburg Osizweni Newcastle Orange Farm Johannesburg Hlubi Newcastle Duduza Nigel Gauteng Mfuleni Cape Town Mpumalanga Pinetown Matsulu Mbombela Thembalethu George, Western CapeMahwelereng Mokopane Sharpeville Vereeniging Dukathole - Street scene in South Africa "Westmead Industrial Township", in Pinetown, South Africa. Johannesburg suburb Rivonia,the township of Edenburg Old Location, a township of Windhoek, Namibia Katutura, a township of Windhoek, Namibia The City In Africa University of Cape Town Press, Cape Town Interactive Planning Workshop for Johannesburg. Greater Johannesburg Metropolitan Council Johannesburg, South Africa alexandra Harber, Anton Diepsloot Jeppestown . WE ARE ALSO SPECIALIZED IN CHEMISTRY FOR ANTI-BREEZE BANK NOTES. WE ALSO DO CHEMICALS MELTING AND RECOVERING OF ALL TYPE OF BAD MONEY FROM BLACK TO WHITE ( STAINED MONEY).Anti-freezing Preparations and Prepared De-icing Fluids, SSD Solution. Vectrol paste, Tebi-Magnetic solution, Defaced currency, Cleaning chemical. Darkened currency, Black coated notes,Cleaning black money, vectrol paste, SSD solution, super automatic solution,anti-breeze bank notes, black marked currency, black coated notes,Activating Powder cleaning Black money. We use NANO technology chemical to preserve huge amount of currency into deface form. We also issue out home kits with manual directions for you to go and test your own products for small scale cleaning. CONTACT Us +27833928661 SSD Chemical Solution and activaction powder for sale We Supply +27833928661 The Best SSD universal CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING BLACK MONEY AND ACTIVATION POWDER FOR DEFACE CURRENCY. We have SSD automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency Available in our laboratories worldwide. Johannesburg Tembisa Kempton Park Katlehong Germiston Umlazi Durban Soshanguve Pretoria Khayelitsha Cape Town Mamelodi Pretoria Mitchell's Plain Cape Town Ibhayi Port Elizabeth Sebokeng Vanderbijlpark Mangaung Bloemfontein Philippi Cape Town Ivory Park Midrand Botshabelo Bloemfontein thaba nchu Bloemfontein Phoenix Durban Kwa-Mashu Durban Vosloorus Boksburg Mdantsane East London Delft Cape Town Motherwell Port Elizabeth Meadowlands Roodepoort Tsakane Brakpa Thabong Welkom Evaton Vanderbijlpark Ntuzuma Durban Madadeni Newcastle Embalenhle Secunda Kagiso Krugersdorp Mabopane Pretoria Galeshewe Kimberley, Northern Cape KwaNobuhle Uitenhage Saulsville Pretoria Jouberton Klerksdorp Thokoza Alberton KwaThema Springs Guguletu Cape Town Diepsloot Midrand Ga-Rankuwa Pretoria Seshego Polokwane Edendale Pietermaritzburg Osizweni Newcastle Orange Farm Johannesburg Hlubi Newcastle Duduza Nigel Gauteng Mfuleni Cape Town Mpumalanga Pinetown Matsulu Mbombela Thembalethu George, Western CapeMahwelereng Mokopane Sharpeville Vereeniging Dukathole - Street scene in South Africa "Westmead Industrial Township", in Pinetown, South Africa. Johannesburg suburb Rivonia,the township of Edenburg Old Location, a township of Windhoek, Namibia Katutura, a township of Windhoek, Namibia The City In Africa University of Cape Town Press, Cape Town Interactive Planning Workshop for Johannesburg. Greater Johannesburg Metropolitan Council Johannesburg, South Africa alexandra Harber, Anton Diepsloot Jeppestown Our S.S.D Automatic solution is also used in the cleaning of stained bank notes with anti breeze quality, bills like USD, euro, pounds and other local currencies. We are direct manufacturer and main supplier of all kinds of chemicals which include SSD Solution , Super Automatic Solution. We have different types of chemicals that can perfectly clean out your Deface note, Black note , Red notes , Green notes , Stained notes , Stamped notes and also coded notes. We also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional We thus Provide legal document for all our products..........whtasapp +27833928661 We clean all types of Currencies CALL +27833928661 Ssd solution chemical for cleaning black money notes call +27833928661 ssd solution used to clean all type of blackened, tainted and defaced bank notes. We sell ssd chemical solution used to clean all type of black money and any color currency, stain and defaced bank notes with any others equipment being bad. SSD Chemical solution +27833928661 Automatic ssd Machine for sale in Johannesburg S. Africa We offer Cleaning Solutions for all strong Currencies. Rands, US Dollars, Pounds, Euro, Pula, Namibian Dollars and so many more These cleaning solutions are developed from specially formulated solvent and are capable of cleaning all types of deface currency .Top World Ssd Chemical Solution For Cleaning Black Money In Bellville Benoni Bloemfontein Boksburg Cape Town Centurion Durban East Londo Best Ssd Chemical Solution +27833928661 In Bellville Benoni Bloemfontein Boksburg Cape Town Centurion Durban East Londo Phone: Call Or Whatsapp On +27833928661 Khemical Best Ssd Chemical Solution In Bellville Benoni Bloemfontein Boksburg Cape Town , Centurion Durban East London Empangeni George Germiston Ibhayi Johannesburg Katlehong Kempton Park , Khayelitsha Kimberley Klerksdorp Mamelodi Mitchells Plain Mthatha Nelspruit Newcastle Pietermaritzburg Pinetown , Polokwane Port Elizabeth Potchefstroom Pretoria Randburg Roodepoort Rustenburg , Sebokeng Soshanguve Soweto Springbok Stellenbosch Tembisa Thohoyandou Umlazi Upington Vanderbijlpark , Vereeniging Welkom Witbank Eastern Cape Free State Gauteng Kwazulu-Natal Limpopo Mpumalanga , North West Northern Cape Western Cape To Purchase Best Ssd Solution Clean Black Notes Rands, Euro, Dollars Call +27833928661 We supply ssd chemical solution specialized in cleaning all types of defaced banknotes, black banknotes, antifreeze, stamped, marked or stained currency black dollars, pounds, rand ,euro and all types of ssd chemical solution for cleaning defaced currency of currency. We melt and reactivate frozen chemicals and offer cleaning services for antibreeze bills. The ssd solution in its full range is the best chemical in the market for cleaning anti breeze bank notes, defaced currency, and marked notes. You will be amazed by the activation power and rapidity of this chemical. It is capable of cleaning notes/currency with breeze capacity. We offer machines for large cleaning and also deliver products to any location desired by buyers: south Africa, +27833928661 Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Kenya ,Spain, china, Thailand, Cambodia, England, Sweden, Malaysia, Indonesia, turkey, Canada, Algeria, Pakistan and Dubai, etc. We have professional technicians and support staffs. Our laboratory staff is available to advice, support and do cleaning on percentage for huge amounts. +27833928661 SSD Chemical Solution Key Specifications/Special Features: SSD Supreme Solution SSD Topix solution SSD Castro X Oxide solution For SSD Tourmaline solution SSD Topix solution SSD VECTROL PASTE solution SSD TEBI-MANETIC solution Chemicals Agents Vectrol Paste SSD SOLUTION SSD UNIVERSAL SOLUTION SSD UNIVERSAL SOLUTION HUMINE POWDER CALTROX OXIDE TIATAMORINE

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

"Štrajk motork" = poziv nemških lastnikov gozdov