Vreme Naročite se
Rusko kmetijstvo v »nemških rokah«
Po razpadu Sovjetske zveze je bilo plansko gospodarstvo in s tem tudi kmetijstvo na dnu. Kljub izredno bogati in globoki zemlji velikim kmetijskim podjetjem ni uspel prehod iz planskega v tržno gospodarstvo.
Tevž Tavčar
Kmečki glas

Četrtek, 23. april 2020 ob 21:10

Odpri galerijo

Pred več kot 20 leti je takrat 34-letni diplomirani geoekolog Stefan Duerr po spoznavnem tečaju v Rusiji prepoznal svojo veliko priložnost. Leta 1998 je vstopil v trgovino s kmetijskimi stroji, že 2002 pa je prevzel svojo prvo kmetijsko veleposest in pot k uspešni rusko-nemški kmetijski pravljici je bila odprta. Danes ima njegovo podjetje Ekosemagrar v obdelavi več kot 540 tisoč hektarjev.

Po razpadu Sovjetske zveze je bilo plansko gospodarstvo in s tem tudi kmetijstvo na dnu. Kljub izredno bogati in globoki zemlji velikim kmetijskim podjetjem ni uspel prehod iz planskega v tržno gospodarstvo.

Novo organizacijo in velik zalogaj investicij je ponovno pognal Stefan Duerr, sicer rojen na nemški kmetiji s 15 hektarji. Danes pa njegovo podjetje, kjer je še vedno eden od večjih delničarjev in predsednik nadzornega sveta, skrbi za sto tisoč krav molznic, ki letno proizvedejo 800 tisoč ton mleka. Kmetijsko dejavnost v zadnjih letih nadgrajujejo z izgradnjo mlekarn, kjer bodo proizvajali konzumno mleko, sir, mlečne deserte.

Velika prostranstva, ravnice in globoka zemlja omogočajo zelo dobro strojno obdelavo tal. Vso krmo na 62 farmah molznic pridelajo sami. Prehrana krav je organizirana glede na produktivnost. Krma se živalim poklada preko racionalno pripravljenega obroka enolončnice, ki temelji na lucerni in koruzni silaži ter dodatkih soje, oljne repice in žit, vse iz lastne proizvodnje. 90 odstotkov krav je vhlevljenih v 300 do 400 metrov dolgih hlevih s prosto rejo. Najnovejše farme imajo prostor za 3200 krav molznic in uporabljajo krožna molzišča (carusell) s kapaciteto za 72 krav.

Poslovanje tega podjetja, ki se ukvarja s prodajo kmetijskih strojev, poljedelstvom, živinorejo in mlekarstvom, je predstavljeno v dveh video posnetkih. VABLJENI K OGLEDU. 

Kmečki glas predstavlja: RUSIJA - giga kmetijsko gospodarstvo, 1. del

Kmečki glas predstavlja: RUSIJA - giga kmetijsko gospodarstvo, 2. del

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 19. Jul 2022 at 09:58

2706 ogledov

Podcenjeno slovensko mleko
Frisland campina ena od največjih zadružnih mlekarn na svetu, s sedežem na Nizozemskem vsak mesec javno objavi zagotovljeno ceno za kilogram mleka. Za mesec julij 2022 tako velja cena 60 centov za kilogram, kar preračunano na liter znaša 61,8 centa na liter, ob pogoju dosežene kakovosti 3,57 % beljakovin, 4,42%  tolšče  in 4,53 % laktoze in letni količini 875.000 litrov oddanega mleka. V to mlekarno oddaja  mleko  kar  15.700 kmetov iz Nizozemske, Belgije in severne Nemčije. Količina odkupljenega mleka jim je  v letu 2021 padla za 3 %.  Frisland campina ima 10.500 kmetov članov, ter zaposluje 22.300 delavcev. V letu 2021 so ustvarili 172 mio evrov čistega dobička. Največ dobička ustvarijo z mlečnimi napitki in svežimi siri, kjer ima ima vodilno vlogo mozarela. Svoje izdelke izvažajo v 100 držav, v zadnjem času zelo povečujejo izvoz na Kitajsko in Afriko. Zakaj je lahko mleko tako dobro plačano? Za obvladovanje tako velikega sistema je potrebno imeti odlično organizacijo, popolnoma avtomatizirano  proizvodnjo  in biti vpet v svetovni trg  z mlečnimi izdelki. Naše tri mlekarne, kakor tudi kmetije, se težko primerjajo z Nizozemskimi razmerami. Razlika  med odkupnima cenama  pa zelo boli, Nizozemski kmet dobi za liter mleka  kar 32 % višjo ceno. Ob dejstvu, da ima slovenski kmet v povprečju bistveno slabše razmere za prirejo mleka in da so naše črede petkrat manjše, bi morala biti  odkupna cena pri nas višja kot tam zgoraj.    Če bodo na Nizozemskem kmetje, zaradi naravo varstvenih zahtev morali zmanjševati svoje črede, bo mleka še manj in cena bo le še višja. 60 € na kravo molznico je namenila država kot spodbudo  kmetom pri  veliki krizi, kar predstavlja pri mlečnosti 8.000 litrov na kravo in 42 centih odkupne cene za liter mleka le 0,75 centa spodbude na liter mleka ali 1,7% »dviga cene«. Država bi se morala zavedati, v kolikor kmetje ne bodo imeli normalnih pogojev gospodarjenja, bo v naslednjih leti prišlo do velikega osipa kmetij, na udaru bodo predvsem  področja z omejenimi dejavniki. Poleg nizkih odkupnih cen bo dodaten razlog za opuščanje kmetovanja tudi trg delovne sile, ki mladim ponuja zaposlitev. Število brezposelnih v Sloveniji je na najnižji točki v zadnjih 30 letih.

Wed, 22. Jun 2022 at 10:29

798 ogledov

Negotovost pred žetvijo
Osrednja težava seveda izhaja iz Ukrajinske vojne. Nihče ne zna oceniti koliko žita bodo uspeli požeti v Ukrajini. ZDA in Evropa se trudita v dogovoru z Rusijo sprostiti  trgovske kanale. A razplet dogovora je še precej nejasen. Iz tega razloga je tudi celoten trg žita precej nepredvidljiv, cena se giblje v plus in potem zopet v minus. Tako je cena pšenice najprej padla na 390 € za tono in v naslednjem dnevu ponovno skoraj dosegla 400 €.   Države, ki so bile do sedaj odvisne od Ukrajinskega žita, so nemirne in iščejo alternativo. V kolikor bo dosežen dogovor o sprostitvi tovornih pristanišč v Ukrajini, bo cena žit za gotovo padla. Francoski predsednik Macron glede dogovora ni optimistično razpoložen. Odpira se nekaj novih možnosti z obnovitvijo železniške povezave do Romunije. Če bi prišlo do te rešitve, je  vprašanje, če bo v to privolila Rusija. Ker Rusijo vojna vsak dan stane 500 mio dolarjev, bodo gotovo imeli interes stroške pokriti kar na mestu samem, najlažje z vojnimi dobički in krajo Ukrajinskega žita. Tik pred žetvijo pa jo je zagodlo še vreme. Skoraj povsod po Evropi kjer pridelujejo žita, že več kot teden pustoši zelo huda suša s temperaturami preko 40˝C. V Franciji je bila prvotna napoved za letino »dobro do zelo dobro«, a so jo zaradi suše znižali. Podobno je tudi v ZDA. Dejstvo je, da tako Franciji kot ZDA - velikima pridelovalkama in izvoznicama  žit ustreza visoka cena ...

Mon, 6. Jun 2022 at 14:11

421 ogledov

Odprta razstava ob 150-letnici zadružništva
V atriju ljubljanske mestne hiše je bila danes, v ponedeljek, 6.junija 2022, odprta razstava ob 150-letnici slovenskega zadružništva z naslovom »Zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi«. Razstava bo odprta do 12. junija 2022, potem pa bo zaokrožila po Sloveniji. Razstava nagovarja strokovno in širšo javnost o pomenu zadružništva za slovensko kmetijstvo in širše gospodarstvo skozi zgodovino in v prihodnje. Avtor razstave prof. dr. Žarko Lazarevič z Inštituta za novejšo zgodovino je v uvodnem nagovoru orisal zgodovino in pomen zadružništva. V času največjega razcveta je bilo v Sloveniji več kot 1.400 različnih zadrug. Število zadrug se je sicer ves čas spreminjalo, organizacijsko in finančno pa je doseglo svoj vrh  pred drugo svetovno vojno. Po vojni je bilo z nasilno kolektivizacijo  zadružništvo ukinjeno, ta se je v šestdesetih letih ponovno pričelo vzpostavljati. Napovedana je tudi posebna knjiga o 150 letih zadružništva v Sloveniji, ki bo izšla v prihodnjem letu. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič je posebej poudaril pomen razstave za širšo nekmetijsko publiko, saj z njo dobijo obiskovalci vpogled v osnovno organizacijsko strukturo kmetijstva.  

Tue, 10. May 2022 at 10:11

762 ogledov

Čakajoč ministra
Takoj po volitvah so zaokrožile informacije, katera imena bodo zasedla pomembna ministrska mesta. Spontani komentarji v javnosti dajo vedeti, da kmetijsko ministrstvo ni med glavnimi oz. najbolj zaželenimi. Prehranska stabilnost države je očitno tematika, ki (žal) le občasno zasede mesto v politiki. Če kakšnega domačega pridelka manjka, to skoraj nikogar ne moti, če je veliko uvoženega, še manj. Kot da nihče resno ne razume, da je doma pridelana hrana pomembna strateška dobrina. Kmetje in potrošniki si želimo ministra, ki bo s svojimi ukrepi prinesel spremembe, zaščitil prave družinske kmetije ter subvencije namenil tistim, ki spodbude resnično potrebujejo, saj skrbijo za ohranjanje kmetijstva in podeželja. Denar je še posebej smiselno vlagati v razvoj deficitarnih panog in tistemu razredu kmetov, ki bodo od tega lahko vsaj delno živeli. Bodoči minister naj bi namenil več spoštovanja zemlji v državni lasti, jo ohranjal tudi pri velikih najemnikih, omogočal najem zainteresiranim kmetom, za vse pa naj veljajo realne cene. Pričakujemo več investicij v namakalne sisteme in lažji dostop do termalne vode, namenjene pridelavi zelenjave. In da se ne bo s spodbudami streglo le posameznikom, temveč naj jih bodo deležna tudi združenja kmetov in zadruge. Novi minister naj ne bo zgolj uradnik, naj mu bo naš mali kmetijski prostor izziv, naj spoštuje kmetijstvo in kmete in naj vodi resor kot naš kmet vodi svojo kmetijo. Pred ognjem dom, pred točo … varoval bo … VSTOPITE V SVET KMETIJSTVA KORAK PRED DRUGIMI. Berite KMEČKI GLAS. Več o naročniških ugodnostih izveste s klikom na pasico. 

Fri, 6. May 2022 at 15:38

608 ogledov

54  centov  za liter mleka na Nizozemskem
Čeprav se je  odkupna cena za Slovensko mleko končno premaknila in je v aprilu znašala 39,78 centov,  pa je ta cena v primerjavi s   kmetijsko razvitejšimi dele Evrope, še vedno zaostajala tudi za 25%. Ponovno smo pregledali sporočilo za javnost ene od večjih zadružnih  mlekarn na Nizozemskem Frisland Campina, njihova napoved   odkupne   cene  mleka za maj 2022  znaša 54 centov za liter. Višjo ceno utemeljujejo s  podobnim dvigom pri  konkurenčnih mlekarnah in še vedno dobrim povpraševanjem po mlečnih izdelkih.   Odkupna cena se je samo v enem mesecu dvignila za 4,12 cente. Pri nas pogajanja o boljših odkupnih cenah  sicer potekajo, a  do sedaj žal niso  zmanjšale velikega zaostanka za razvitim svetom.  Še vedno je tudi nerazumljivo, zakaj se mleko ne odkupuje na osnovi teže in zakaj  so pri obračunu   postavljene maksimalne vrednosti tolšče in  beljakovin. Za razliko do mlekarn v tujini, pri nas nismo zasledili želje, da bi bile komunikacije  s kmeti dobavitelje urejene na transparentni način.   Teh slovenskih posebnosti nismo zasledili v drugih  državah.

Fri, 15. Apr 2022 at 12:18

1628 ogledov

Zelena luč za masne bilance?
Po dolgotrajnih pogajanjih so masne bilance končno dobile zeleno luč. Neuradno smo izvedeli, da je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek  podpisal odlok o uvedbi  masnih bilanc. Ta uredba naj bi pripomogla k pravičnejši razdelitvi denarja v celotni živilski verigi in istočasno preprečevala zlorabe z lažnimi deklaracijami.  Veliko rejcev živine je že v  preteklosti opozarjalo, da se na trgovskih policah nahaja meso iz uvoza, vendar se je prodajalo kot slovensko. Inšpekcijske službe so našle tudi primere, ko se je prodajalo meso iz sprednjega dela plečeta za dražje – stegensko. Z masnimi bilancami naj bi bili tovrstni nadzori  lažje izvedljivi. Pričakovati je, da bodo morali trgovci spremeniti način prodaje rinfuznega mesa.    V Sloveniji se je potrošnik že navadil spoštovati doma pridelano hrano in ravno zato je prav, da država s predpisi ščiti tako potrošnika kot kmete pridelovalce. Ukrep prihaja ob pravem času, saj se ob zaostrenih tržnih razmerah v trgovinah zlahka pojavi meso slabše kakovosti. Slabši del novice predstavlja dolgi rok za vpeljavo masnih bilanc, ki naj bi trajal več kot leto dni. Ali je to zgolj predvolilno dejanje in zavajanje kmetov rejcev  ali resni namen uvedbe pravičnejšega trga z mesom, bo kot vedno pokazal čas. KMEČKI GLAS – vaš pomočnik pri kmetovanju. Naročniške ugodnosti izveste s klikom na pasico. 
Teme
reportaža rusko kmetijstvo

Zadnji komentarji

proflevin :

15.7.2021 14:09

Buy Grade "A" Pure SSD Chemical and Activation Powder +27833928661 for Cleaning Black Notes in Free State,Durban,Sasolburg,Limpopo,Mpumalanga,Witbank,Middelburg,Vanderbijlpark,Eastern Cape,Johannesburg,Western Cape, Gauteng,Pretoria,Tzaneen,Stand Buy Grade "A" Pure SSD Chemical and Activation Powder +27833928661 for Cleaning Black Notes in Free State,Durban,Sasolburg,Limpopo,Mpumalanga,Witbank,Middelburg,Vanderbijlpark,Eastern Cape,Johannesburg,Western Cape, Gauteng,Pretoria,Tzaneen,Standarton,Secunda,Giyani, Nelspruit,Johannesburg,Soweto,Krugersdorp,Carltonville,Sasolburg,Vanderbijlpark,Vereenining,Bloemfontein,Newcastle,Sashanguve,Potchefstrom,New York +27833928661,Harare,Bulawayo,Burdersfort,Thohoyandou,Roodeport,Mayfair,Protea Glenn, South Africa,Zambia,Zimbabwe,Uganda,Malawi,Namibia,Swaziland,Pietermaritzburg,Rustenburg... To purchase Best SSD Chemical Solution to Clean Black Notes Dollars.WE ALSO SALE CHEMICALS LIKE SSD AUTOMATIC SOLUTION FORM CLEANING BLACK DOLLARS CURRENCIES. I hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, We have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as U.S Dollars, Euro, Pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old. WE SALE CHEMICALS LIKE TOURMALINE, S.S.D. Chemical / Solution, CASTRO X OXIDE, A4 AND MANY Like ACTIVATION POWDER & SSD SOLUTION FOR CLEANING BLACK MONEY Chemical and Allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of S.S.D Automatic solution used in the cleaning of black money , defaced money and stained bank notes with anti-breeze quality. OTHERS FOR DAMAGED NOTES, BILLS LIKE USD,EURO, POUNDS, Level "A" 99.9% SSD Chemical Solution +27833928661. Contact Dr.kenneth +27833928661 OR Email kennroger7@gmail.com for more Information
proflevin :

15.7.2021 14:08

+27833928661★★★We supply the latest SSD Universal Chemical Solution,Port Elizabeth Sebokeng Vanderbijlpark Mangaung Bloemfontein Philippi Cape Town Ivory Park Midrand Botshabelo thaba nchu Phoenix Durban Kwa-Mashu Durban [[ +27833928661 ]]cleaning black money Universal SSD CHEMICAL SOLUTION IN MPUMALANGA, MAMELODI, HAMMANSKRALL, EVATONMEYERTON AUTOMATIC BLACK MONEY CLEANING MACHINE SSD chemical solution for cleaning black dollars Greenversion Laboratories has a long reputation of cleaning all types of Blak coated Dollars, Euros etc. With our activation powder, we restore defaced and porous note including anti-breeze note. We equally have an Atoumatic Laser Maching for cleaning huge black coated Dollars. We supply the latest automatic ssd, universal chemicals, activating powders and specialize in cleaning all types of defaced notes Johannesburg Tembisa Kempton Park Katlehong Germiston Umlazi Durban Soshanguve Pretoria Khayelitsha Cape Town Mamelodi Pretoria Mitchell's Plain Cape Town Ibhayi Port Elizabeth Sebokeng ssd universal solution cleans dollars in Vanderbijlpark Mangaung Bloemfontein Philippi Cape Town Ivory Park Midrand Botshabelo Bloemfontein thaba nchu Bloemfontein Phoenix Durban Kwa-Mashu Durban Vosloorus Boksburg Mdantsane East London Delft Cape Town Motherwell Port Elizabethssd ultimate quality universal solution in Meadowlands Roodepoort Tsakane Brakpan Thabong Welkom Evaton Vanderbijlpark Ntuzuma Durban Madadeni Newcastle Embalenhle Secunda Kagiso Krugersdorp Mabopane Pretoria Galeshewe Kimberley, Northern Cape KwaNobuhle Uitenhage Saulsville Pretoria Jouberton Klerksdorp Thokoza Alberton KwaThema Springs Guguletu Cape Town Diepsloot Midrand Ga-Rankuwa Pretoria Seshego Polokwane Edendale Pietermaritzburg Osizweni Newcastle Orange Farm Johannesburg Hlubi Newcastle Duduza Nigel Gauteng Mfuleni Cape Town Mpumalanga Pinetown Matsulu Mbombela Thembalethu George, Western CapeMahwelereng Mokopane Sharpeville Vereeniging Dukathole - Street scene in South Africa "Westmead Industrial Township", in Pinetown, South Africa. Johannesburg suburb Rivonia,the township of Edenburg Old Location, a township of Windhoek, Namibia Katutura, a township of Windhoek, Namibia The City In Africa University of Cape Town Press, Cape Town Interactive Planning Workshop for Johannesburg. Greater Johannesburg Metropolitan Council Johannesburg, South Africa alexandra Harber, Anton Diepsloot Jeppestown . WE ARE ALSO SPECIALIZED IN CHEMISTRY FOR ANTI-BREEZE BANK NOTES. WE ALSO DO CHEMICALS MELTING AND RECOVERING OF ALL TYPE OF BAD MONEY FROM BLACK TO WHITE ( STAINED MONEY).Anti-freezing Preparations and Prepared De-icing Fluids, SSD Solution. Vectrol paste, Tebi-Magnetic solution, Defaced currency, Cleaning chemical. Darkened currency, Black coated notes,Cleaning black money, vectrol paste, SSD solution, super automatic solution,anti-breeze bank notes, black marked currency, black coated notes,Activating Powder cleaning Black money. We use NANO technology chemical to preserve huge amount of currency into deface form. We also issue out home kits with manual directions for you to go and test your own products for small scale cleaning. CONTACT Us +27833928661 SSD Chemical Solution and activaction powder for sale We Supply +27833928661 The Best SSD universal CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING BLACK MONEY AND ACTIVATION POWDER FOR DEFACE CURRENCY. We have SSD automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency Available in our laboratories worldwide. Johannesburg Tembisa Kempton Park Katlehong Germiston Umlazi Durban Soshanguve Pretoria Khayelitsha Cape Town Mamelodi Pretoria Mitchell's Plain Cape Town Ibhayi Port Elizabeth Sebokeng Vanderbijlpark Mangaung Bloemfontein Philippi Cape Town Ivory Park Midrand Botshabelo Bloemfontein thaba nchu Bloemfontein Phoenix Durban Kwa-Mashu Durban Vosloorus Boksburg Mdantsane East London Delft Cape Town Motherwell Port Elizabeth Meadowlands Roodepoort Tsakane Brakpa Thabong Welkom Evaton Vanderbijlpark Ntuzuma Durban Madadeni Newcastle Embalenhle Secunda Kagiso Krugersdorp Mabopane Pretoria Galeshewe Kimberley, Northern Cape KwaNobuhle Uitenhage Saulsville Pretoria Jouberton Klerksdorp Thokoza Alberton KwaThema Springs Guguletu Cape Town Diepsloot Midrand Ga-Rankuwa Pretoria Seshego Polokwane Edendale Pietermaritzburg Osizweni Newcastle Orange Farm Johannesburg Hlubi Newcastle Duduza Nigel Gauteng Mfuleni Cape Town Mpumalanga Pinetown Matsulu Mbombela Thembalethu George, Western CapeMahwelereng Mokopane Sharpeville Vereeniging Dukathole - Street scene in South Africa "Westmead Industrial Township", in Pinetown, South Africa. Johannesburg suburb Rivonia,the township of Edenburg Old Location, a township of Windhoek, Namibia Katutura, a township of Windhoek, Namibia The City In Africa University of Cape Town Press, Cape Town Interactive Planning Workshop for Johannesburg. Greater Johannesburg Metropolitan Council Johannesburg, South Africa alexandra Harber, Anton Diepsloot Jeppestown Our S.S.D Automatic solution is also used in the cleaning of stained bank notes with anti breeze quality, bills like USD, euro, pounds and other local currencies. We are direct manufacturer and main supplier of all kinds of chemicals which include SSD Solution , Super Automatic Solution. We have different types of chemicals that can perfectly clean out your Deface note, Black note , Red notes , Green notes , Stained notes , Stamped notes and also coded notes. We also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional We thus Provide legal document for all our products..........whtasapp +27833928661 We clean all types of Currencies CALL +27833928661 Ssd solution chemical for cleaning black money notes call +27833928661 ssd solution used to clean all type of blackened, tainted and defaced bank notes. We sell ssd chemical solution used to clean all type of black money and any color currency, stain and defaced bank notes with any others equipment being bad. SSD Chemical solution +27833928661 Automatic ssd Machine for sale in Johannesburg S. Africa We offer Cleaning Solutions for all strong Currencies. Rands, US Dollars, Pounds, Euro, Pula, Namibian Dollars and so many more These cleaning solutions are developed from specially formulated solvent and are capable of cleaning all types of deface currency .Top World Ssd Chemical Solution For Cleaning Black Money In Bellville Benoni Bloemfontein Boksburg Cape Town Centurion Durban East Londo Best Ssd Chemical Solution +27833928661 In Bellville Benoni Bloemfontein Boksburg Cape Town Centurion Durban East Londo Phone: Call Or Whatsapp On +27833928661 Khemical Best Ssd Chemical Solution In Bellville Benoni Bloemfontein Boksburg Cape Town , Centurion Durban East London Empangeni George Germiston Ibhayi Johannesburg Katlehong Kempton Park , Khayelitsha Kimberley Klerksdorp Mamelodi Mitchells Plain Mthatha Nelspruit Newcastle Pietermaritzburg Pinetown , Polokwane Port Elizabeth Potchefstroom Pretoria Randburg Roodepoort Rustenburg , Sebokeng Soshanguve Soweto Springbok Stellenbosch Tembisa Thohoyandou Umlazi Upington Vanderbijlpark , Vereeniging Welkom Witbank Eastern Cape Free State Gauteng Kwazulu-Natal Limpopo Mpumalanga , North West Northern Cape Western Cape To Purchase Best Ssd Solution Clean Black Notes Rands, Euro, Dollars Call +27833928661 We supply ssd chemical solution specialized in cleaning all types of defaced banknotes, black banknotes, antifreeze, stamped, marked or stained currency black dollars, pounds, rand ,euro and all types of ssd chemical solution for cleaning defaced currency of currency. We melt and reactivate frozen chemicals and offer cleaning services for antibreeze bills. The ssd solution in its full range is the best chemical in the market for cleaning anti breeze bank notes, defaced currency, and marked notes. You will be amazed by the activation power and rapidity of this chemical. It is capable of cleaning notes/currency with breeze capacity. We offer machines for large cleaning and also deliver products to any location desired by buyers: south Africa, +27833928661 Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Kenya ,Spain, china, Thailand, Cambodia, England, Sweden, Malaysia, Indonesia, turkey, Canada, Algeria, Pakistan and Dubai, etc. We have professional technicians and support staffs. Our laboratory staff is available to advice, support and do cleaning on percentage for huge amounts. +27833928661 SSD Chemical Solution Key Specifications/Special Features: SSD Supreme Solution SSD Topix solution SSD Castro X Oxide solution For SSD Tourmaline solution SSD Topix solution SSD VECTROL PASTE solution SSD TEBI-MANETIC solution Chemicals Agents Vectrol Paste SSD SOLUTION SSD UNIVERSAL SOLUTION SSD UNIVERSAL SOLUTION HUMINE POWDER CALTROX OXIDE TIATAMORINE

Prijatelji

Kmetijski Oglasnik

NAJBOLJ OBISKANO

Rusko kmetijstvo v »nemških rokah«